UYGULAMALAR

Uygulama Alanlarımız

  • Araç Üstü Raylı Sistem Uygulamaları

    Kontaktör ve Ayırıcılar, Devre Kesiciler, Frenleme Dirençleri, Fanlar, Entegre Fonksiyonlu Ürünler, Yardımcı Güç Konvertörleri, Pantograflar, 3. Ray Pabuçları, Deadman Pedalları, Sürücü Kabinleri, Ana Kontrol Kolları, Yardımcı Güç Konvertörleri

  • Enerji/Dağıtım Uygulamaları

    Sekonder Koruma Röleleri, SCADA Sistemleri, Röle Seçicilik (Selektivite) Hizmetleri, Enerji Otomasyon/Yük atma Sistemleri, Rüzgar/Güneş İnverterleri

  • Enerji Kalitesi Uygulamaları

    Kompanzasyon Panoları, Harmonik Filtreler, Kasetler, Raylı Sistemlere Özel Kompanzasyon Çözümleri, Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri