Enerji/Endüstri

Enerji_Kalitesi1

Enerji/Endüstri

MST Elektroteknik, enerjinin üretildiği ilk noktadan tüketildiği son noktaya kadarki tüm süreçlerde, işletmelerde ve her türlü endüstriyel proseslerde sahip olduğu tecrübe ve mühendislik bilgi birikimi ile ölçüm ve analizden uygulama ve çözümlere kadar güvenilir çözüm ortağınızdır.
Endüstriyel Mühendislik konusundaki 20 yıllık uygulama tecrübesini Microelettrica’ nın 60 yıllık üretim tecrübesi ile birleştiren MST Elektroteknik aşağıdaki başlılıklarda hizmet vermektedir.

Enerji Kalitesi

Kalite, ölçülmeden ve/veya analiz edilmeden belirlenemez, sınıflandırılamaz, karşılaştırılamaz, yorum yapılamaz ve çözüm bulunamaz. Çözüm ve uygulamalar da aynı şekilde ölçüm ve/veya analiz gerektirir.

MST Elektroteknik, farklı işletme ve endüstriyel tesislerde gerek proje aşamasından itibaren güç kalitesine yönelik çözümlerinin tasarlanmasında, gerekse çalışmakta olan işletme ve tesislerin güç kalitesi problemlerinin ölçüm, analiz ve çözümünde 20 yıllık mühendislik ve saha tecrübesini kullanarak hızlı, etkili ve ekonomik çözümleri hayata geçirmektedir.

Bu çözümlerden bazıları;

 • Alçak Gerilim kapasitör bankları 1000V'a kadar
 • Yüksek Gerilim Kapasitör Bankları
 • Otomatik Kompanzasyon Sistemleri
 • Aktif Filtre Sistemleri
 • SVC ve STATCOM Uygulamaları
 • Harmonik Filtre Sistemleri

DEVAMI

Enerji Kalitesi

Enerji Kalitesi Kaydı ve Analizi

Enerji tüketicilerinin “serbest tüketici” pozisyonuna geçmeleri ve enerji borsasının oluşması bu piyasada alınıp satılacak ürün olan enerjinin kalitesinin sorgulanması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Enerji kalitesinin üretim noktalarından tüketim noktalarına kadar ölçülmesi, izlenmesi, analizi ve raporlanması konularında ihtiyaca özel çözümler üretmekteyiz.

 • Enerji kalitesi kaydı ve analizi fonksiyonları
 • Enerji değerlerinin hassas bir şekilde toplanması ve kaydedilmesi (Kalite Kaydı)
 • Enerji kalitesinin izlenmesi
 • Enerji kalitesinin raporlanması
 • Müşteriye özel fonksiyonlar

DEVAMI

Enerji Kalitesi Kaydı ve Analizi

Sekonder Koruma Röleleri

1975 yılından beri sekonder koruma röleleri üreten şirketimiz 1980’lerin başından günümüze mikroişlemcili koruma röleleri üretmektedir. Microelettrica Scientifica dünya İletim ve Dağıtım sistemleri pazarında söz sahibi bir şirket olmasının yanı sıra ülkemizde de 2000'li yılların başından beri tüm dağıtım pazarında çok ciddi oranlarda kullanılmaktadır.
DC dağıtım şebekelerine özel röleler sunmamızın yanı sıra bizim en büyük avantajımız müşteriye özel çözümleri çok hızlı bir şekilde geliştirmek ve üretmektir. Koruma röleleri ve transducer gibi yardımcı ölçüm ürünleriyle birlikte 5 temel seride komple koruma sistemi çözümü sunmaktayız.

 • A Seri Elektronik Röleler
 • M Serisi Sekonder Koruma Röleleri
 • N-DIN Serisi Kompakt Koruma Röleleri
 • MC Serisi Koruma Röleleri
 • Ultra Serisi Koruma Röleleri

Sekonder koruma röleleri hem AC hem DC şebekelerdeki tüm elektriksel korumaları sağlamaktadır.

 • Mesafe Koruma Rölesi
 • Trafo ve Hat Diferansiyel Koruma Rölesi
 • Motor ve Jeneratör Koruma Rölesi
 • Bara Koruma Rölesi
 • Aşırı Akım Toprak Koruma Rölesi
 • Fider Yönetim Rölesi
 • Motor Yönetim Rölesi (MMR)
 • Ray Tipi Motor ve Fider Koruma Rölesi (N-DIN-MA ve N-DIN-F)
 • Aşırı ve Düşük Gerilim Koruma Rölesi (MC 3V)

DEVAMI

Sekonder Koruma Röleleri

Dirençler

Microelettrica Scientifica raylı sistem araçları, DC trafo merkezleri (CER gücü istasyonları), trafo merkezleri, jeneratörler gibi tüm enerji ve endüstri uygulamaları için yüksek güçlü dirençler üretmektedir. Standart üretimlerden ziyade istenilen her tip direnci üretebilme yeteneği 1970’li yıllardan beri direnç üretimi yapmamızdan kaynaklanmaktadır. 1980’li yıllarda ise gelişen direnç metal işleme kabiliyetlerimizle de demiryolları araçları üzerindeki güç dirençlerini üretmeye başladık.
2010 yılında Heine Resistors GmbH şirketi grubumuz tarafından satın alınmış bu sayede de her çeşit direnç üretimini yapabilir konuma ulaşmıştır.

 • Nötr Topraklama Direnci
 • Harmonik Filtre Direnci
 • Yük Bankı
 • Frenleme Direnci
 • Yolverme Direnci
 • Deşarj Direnci
 • Kompakt Direnç
 • Açık Tip Direnç

DEVAMI

Dirençler

Enerji Otomasyon Sistemleri

Tüm enerji şebekelerine uygun günümüz Smart Grid beklentilerini karşılayan sistemler için uçtan uca çözüm oluşturmaktadır.
SCADA “Supervisory Control And Data Acquisition” kelimelerinin başharflerinden oluşan bu kısaltma veri toplama ve denetimsel kontrol fonksiyonlarını tariflemektedir. Grubumuz Elektrik SCADA sistemlerini, trafo merkezlerinden dağınık yapıdaki enerji dağıtım sistemlerine kadar her türlü enerji tesisinde başarıyla uygulamaktadır.

SCADA sistemi temel fonksiyonları

 • Veri toplamak ve arşivlemek
 • Uzaktan bir merkezden kumanda etmek
 • Uzaktan bir merkezden izlemek
 • Raporlama yapmak
 • Hızlı arıza yeri tespiti yapmak
 • Müşteriye özel fonksiyonlar
 • Hızlı arıza analizi yapmak

DEVAMI

Enerji otomasyon Sistemleri

DMS/NMS Sistemleri

Temel SCADA fonksiyonlarının üzerinde yönetim modüllerini içeren "Dağıtım Yönetim Sistemleri" sadece elektrik tesislerinde değil su ve doğalgaz iletim ve dağıtım hatlarında da çok büyük yönetim avantajları sağlamaktadır. Organize sanayi bölgelerinden şehir şebekelerine kadar, tekli ve/veya çoklu hizmet (Utility & multiutility) gerektiren tüm tesislerin yönetilmesinde vazgeçilmez hale gelmiş olan "Dağıtım Yönetim Sistemlerinin" kurulumunda doğru ve uygun çözümler üretmekteyiz.

 • Yük Akışı Yönetimi Modülü
 • Yük Atma ve Alma Modülü
 • Dinamik Kısa Devre Hesabı/Analizi Modülü
 • Ekip Yönetimi Modülü
 • Kısa ve Orta Vadeli Yük Tahmini Modülü
 • Simülasyon ve Eğitim Modülü
 • Yük Optimizasyonu Modülü
 • Ticaret Modülü
 • Durum Öngörüsü ve Olay Analizi Modülü
 • Abone Bilgi Yönetimi Modülü
 • Anahtarlama Prosedürü Yönetimi Modülü
 • Coğrafi Bilgi Sistemi Modülü
 • Devredışı Kalma Yönetimi Modülü
 • Müşteriye Özel Fonksiyonlar
 • Hızlandırılmış Arıza Analizi için Akıllı Alarm Filtreleme Modülü

*DMS: Distribution Management System-Dağıtım Yönetim Sistemi
**NMS: Network Management System-Ağ Yönetim Sistemi

 

DMS/NMS Hizmetleri

Ölçeklendirilebilir İleri Ölçüm Sistemleri

Enerjinin en önemli girdi olduğu ekonomimizde sunduğumuz ileri sayaç sistemleri işletmeci kurum ve kuruluşların işlerini kolaylaştırmakta ve tüketim güvenliğini sağlamaktadır. Sunduğumuz çözümler 1 aboneden 1 milyon aboneye kadar genişleyebilen yapıdadır. AMR (Otomatik Sayaç Okuma) adıyla bilinen sistemler ülkemizde OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri) adıyla kullanılmaktadır. Adıyla çok özdeş olmayan bu sistemler uluslararası terimlerde AMM (Otomatik Sayaç Yönetimi) veya daha üst seviyelerde AMI (Gelişmiş Ölçüm Sistemleri Altyapısı) adıyla birçok alt sistemi de içinde barındırmaktadır. Sistemler genel olarak aşağıdaki temel özellikleri içermektedir.

 • Yönetilebilir sayaç ve ölçme sistemleri temel fonksiyonları
 • Faturalamaya esas sayaç verilerini toplamak
 • Kaçak kullanım ve müdahale tespiti yapmak
 • Limit aşımları için uyarmak
 • Hızlı ve güvenilir faturalama yapmak
 • Müşteri kaydı tutmak
 • Tüketim profili oluşturmak
 • Raporlama yapmak
 • Müşteriye özel fonksiyonlar

DEVAMI

Ölçeklendirilerbilir İleri Ölçüm